חברות קטנות ובינוניות, עסקים משפחתיים ותיקים ונותני שירות רבים נאלצים להתמודד עם מגוון רחב של משברים ושינויים. העולם העסקי הופך להיות תחרותי יותר ויותר. המאבקים על כל לקוח ולקוח נעשים קשים ומרים יותר. המאמצים הניהוליים לשמור על רווחיות מקסימלית עד כמה שניתן ובו בזמן להיות יעילים בהיבטים המרכזיים של ניהול העסק, המכירות ושירות לקוחות מחייבים לא פעם פניה לקבלת עזרה מאנשי מקצוע חיצוניים לחברה.

היתרונות שתוכלו לממש.

פניה ליועץ עסקי המכיר את האתגרים של חברות ועסקים מתחום ה- SMB  מגיעה מתוך הבנה וצורך לבצע התאמות נדרשות בכל אסטרטגיה ובמקביל לעדכן את התוכנית העסקית. לעדכן את התוכנית העסקית ולבחון את היעדים להשגה לשנים הבאות. הייעוץ העסקי בא לתת לבעלי החברה ולמנכ"ל כלי עזר מקצועיים שאמורים להנחות ולעזור למנהלים ולעובדים להכיר את המשימות והיעדים שאותם עליהם להשיג במסגרת עדכון התוכנית העסקית והתוכנית האסטרטגית.

ייעוץ עסקי מתאים לכולם

כיום ללא כל ספק ייעוץ עסקי הפך לנחלת כולם. כל חברה או עסק מבין עד כמה חשוב להיעזר במומחים. להיעזר ביועץ עסקי – יועץ אסטרטגי אשר מתפקידו להוביל תהליכים ברמת ההנהלה והבעלים. תהליכים המתמקדים בעדכון התוכנית העסקית והתאמת התוכנית האסטרטגית לאתגרים החדשים של השוק ושל המתחרים.

חברות לייעוץ עסקי – יועצים עסקיים מסוגלים לתרום רבות לחברות ועסקים בינוניים וקטינים הם בשלבי ההקמה, הן בתקופות משבר והן בעיקר בתקופות של שגשוג שאז המנכ"ל והבעלים מבינים שאין זמן טוב יותר להיערך ולהתכונן לביצוע קפיצת המדרגה הבאה מבלי להיות תחת המכבש של המשבר ואו המחסור במשאבים.

ייעוץ עסקי מתמקד ב- 4 תחומים עיקריים

ייעוץ עסקי – ייעוץ ארגוני, לחברות ועסקים בינוניים ומשפחתיים יעסוק באיתור נקודות החולשה וייתן להם פתרון. במקביל לעדכון התוכנית העסקית והתוכנית האסטרטגית. כל תהליך של ייעוץ עסקי מבוצע בהתאמה מלאה לעולמות התוכן של החברה ומנהליה ובהתייחסות לתחומים הכלכליים והפיננסים, לתחומים הקשורים למערכת השיווק והמכירות וכן בהתייחסות ישירה למערכות הייצור התפעול וההפצה. זאת על פי המטרות והיעדים העדכניים שיקבעו.

ייעוץ עסקי המתמקד בהיבטים הכלכליים ובדיקת איתנות פיננסית

בתחילה ניכנס לבחינה מדוקדקת של האיתנות הפיננסית. נבחן את ההתנהלות הפיננסית של החברה או העסק, נאתר נקודות לשיפור נזהה תחומים ומוצרים שבהם הרווחיות נמוכה מידי, נאתר "מאגרי שומן" מיותרים, נצמצם הוצאות כחלק ראשוני לפני הצגת תוכנית פיננסית עדכנית שמציגה צעדי ייעול נדרשים. מציגה תהליכים לצמצום הוצאות, ובעיקר מציגה תוכנית לגיוס מקורות אשראי, שיפור במערכי הגביה ויצירת תזרים מזומנים חיובי. תוכנית עדכנית זו תוביל לשיפור המדדים הפיננסים ובעיקר תביא להגדלת הרווחיות של החברה.

לקבלה מידע נוסף אנא הזן את הפרטים


ייעוץ עסקי המתמקד בעדכון התוכנית האסטרטגית

נבצע תהליך מהיר ועדכני ל- SWOT. נזהה וננתח שוב בהתאמה לשינויים בשוק ומול המתחרים את האלמנטים המרכזיים והקריטיים להצלחה עסקית ארוכת טווח. נתמקד בזיהוי החזקות, נאתר את החולשות, נכיר את האיומים ובעיקר נרצה להבין ולאמץ את אותן ההזדמנויות שעומדות בפני החברה או העסק. אחרי ביצוע תהליך זה נעדכן את התוכנית העסקית ואת התוכנית האסטרטגית בהתאמה בכדי להיות ערוכים עם תוכנית עסקית עדכנית ומפורטת שתאפשר ותסייע למצות את מלוא היכולות והפוטנציאל הלא ממומש. תהליך אשר אמור לקחת את החברה לבצע קפיצת מדרגה עסקית וניהולית תוך הרחבת ההצלחות הכלכליות לשנים הבאות.

ייעוץ עסקי המטפל בתחומי השיווק המכירות והשירות

כיום במערכות המורכבות והתחרותיות ברור לחלוטין כי הצלחת חברה או עסק לטווח הארוך מושפעת רבות מהתאמת מערכות השיווק הפרסום והמכירות לשינויים ולתחרות העזה בשווקים. לפיכך אנו בתהליכי הייעוץ העסקי נבצע התאמות של האסטרטגיה העסקית. נבצע שיפור במסגרת האסטרטגיה השיווקית ומערכי הפרסום וערוצי המכירות. כל ייעוץ עסקי כולל יביא לידי ביטוי סט עדכני של משימות שיווק פרסום באמצעי המידיה השונים וברשתות החברתיות. כיום ללא פרסום וקידום מכירות ברשתות החברתיות, עסקים רבים נשארים מאחור ומאבדים פלחי שוק ולקוחות.

ייעוץ עסקי המתמקד בשיפור המבנה הארגוני ומערכי הניהול הקיימים

בתהליכי הייעוץ העסקי למנהלים, הנהלות ולבעלי עסקים משפחתיים אנו מעניקים "ארגז כלים" ניהולי עדכני הכולל שיפור מיומנויות בתחום הניהול והעצמה, שיפור מערך קבלת ההחלטות, ניהול אפקטיבי של זמן ומשימות, אימוץ תרבות הניהול על פי מודל הפרטו ועוד. במקביל מבצעים התאמה של המבנה הארגוני לתוכנית העסקית החדשה, מטפילים בשיפור כוח האדם המקצועי והניהולי ובעיקר מתמקדים בשיפור יכולות בתחומי המכירות ושירות הלקוחות.

ייעוץ עסקי, הוא הצעד הנכון והנדרש לכל חברה או עסק משפחתי המעוניין להוביל תהליכי הבראה שינוי ולבסוף צמיחה. הייעוץ העסקי בא לשפר את התהליכים הניהוליים את דרך קבלת ההחלטות בכדי לאפשר צמיחה, התפתחות עסקית הבאה להגדיל משמעותית את שורת הרווח ובכך להבטיח המשך שגשוג וצמיחה לשנים רבות קדימה.

מה מניע תהליך ייעוץ עסקי אפקטיבי

תהליך הייעוץ העסקי מתבסס על חלוקה ל- 3 מקטעים. הראשון מתמקד במיפוי וניתוח מצב קיים - אנו כיועצים עסקיים מתחילים תהליך לאבחון מצב קיים ומיפוי יכולות שוק ומתחרים. בתהליכים אנו מקפידים לערוך ראיונות עומק עם מנהלים ועובדים בחברה, עם לקוחות וספקים ובסופו של תהליך אנו מציגים בפני ההנהלה, הבעלים והמנכ"ל - מפת מציאות עדכנית. השלב השני הוא שלב היישום שבא אחרי בניית תוכנית הפעולה הנדרשת שבאה לתת פתרונות לבעיות ולקשיים שהוצגו.

לקבלה מידע נוסף אנא הזן את הפרטים


תוכנית אמורה לתת כלים וכיוון לחברה ולבעלים בכדי שיוכלו למצות ולנצל יתרונות חוזקות והזדמנויות מול המתחרים. חשוב לציין זאת פעם אחר פעם כי שלב היישום, הוא השלב הכי קריטי להצלחת תהליכי הייעוץ העסקי. השלב האחרון מתמקד בבקרה ובניהול השינויים - והתאמת התהליכים והעבודה השוטפת אל מול היעדים שקבענו להשיג.

הרווח הצפוי מתהליכי ייעוץ עסקי ממוקד?

אני מבקש לקבוע בצורה חד משמעית כי ייעוץ עסקי מקצועי, היא ההשקעה בעלת התשואה הגדולה ביותר שאתה תוכל לבצע כמנכ"ל או כבעלים בחברה. ה- ROI הוא משמעותית גבוה מכל השקעה אחרת. מתברר מעבר לכל ספק כי ההשקעה בתהליכי ייעוץ עסקי- פיתוח ועדכון אסטרטגיה עסקית מביא לרוב ערך מוסף מהיר ומדיד. תוכלו לקרוא כמה וכמה "סיפורי הצלחה" בהן עזרנו לחברות הנהלות ומנכ"לים לשפר את הביצועיים העסקיים, לשפר את הרווחיות.

בנוסף, להביא לגידול חד במכירות ולשפר את מערכי שירות הלקוחות. זאת ועוד, שיפרנו מבנה ארגוני, התאמנו את כוח האדם הניהולי והמקצועי לאתגרים החדשים ועסקנו רבות בפיתוח והדרכה לצוותי הניהול והמכירות. הוכחנו פעם אחר פעם כי נכון להסתכל על כל קושי ומשבר כנקודה היכולה דווקא להיות קרש קפיצה... לימדנו רבים כי במצבים קשים של משבר עסקי – ניתן לבצע תהליכי הבראה וצמיחה.

ייעוץ עסקי במסגרת מיקור חוץ

מה עלינו לעשות בכדי לשכנע גם אותך שייעוץ עסקי יכול להביא לשינוי ולצמיחה גם אצלך בחברה? בואו ונבחן יחד באם השירות של ייעוץ עסקי עשוי להתאים גם לכם? בוא נקבע פגישת עבודה והיכרות ללא כל עלות ומחויבות אצלך בעסק. צלצל ישירות אלי: 0544-814332 או שלח מייל ישירות למשה גרימברג: abc@nihul4u.co.il יתכן כי תופתע להבין שלא בהכרח השירות מתאים רק לעסקים במשבר? נדמה לי כי אצליח לשכנע אותך כי גם עסקים טובים ובריאים כמו העסק שלך, יכולים ליהנות מייעוץ עסקי אפקטיבי.

מתי אנו קובעים פגישת עבודה?

מיקור חוץ מאפשר לך ליהנות מיכולות ניהול שיווק ואסטרטגיה גבוהות במיוחד בעלות הגיונית ולא גבוה במיוחד. רבים מהלקוחות שלנו הנעזרים בנו בצורה קבועה, במסגרת שירותי מיקור חוץ לייעוץ עסקי, הם חברות ועסקים ומנהלים שעומדים בראש חברה או עסק בריא לחלוטין. הם מודעים ומבינים שבעולם העסקים חייבים להתקדם ולהשתפר. הם מבינים היטב כי ייעוץ עסקי, ייעוץ ארגוני ועדכון אסטרטגיה באמצעות מומחים היא הדרך היעילה והזולה ביותר בעבורם לקבל את הידע המקצועי והעדכני הנדרש, מבלי להגדיל את צוות העובדים והמנהלים הבכיר ובמקביל להגדיל משמעותית את עלויות השכר. בואו ונקבע פגישת עבודה כבר השבוע.

לקבלה מידע נוסף אנא הזן את הפרטים