אנו מציעים כי תיקחו חלק בסמינר חשיבה והעצמה ניהולית ועסקית במסגרת פורום הנהלה מצומצם. או בפורום מנהלים רחב בכדי לאתגר ולתקף תובנות ואסטרטגיות עסקיות ושיווקיות קיימות. נבחן יחד במסגרת הסמינר הכיצד משפרים תפוקות וביצועים? משפרים יכולות תקשורת בינאישית ויכולות הקשבה ברמת התרבות הארגונית? משפרים ומדייקים את הגדרות התפקיד? את ניתוח עיסוקים והתוצרים המצופים, זאת לאחר שנציג תחומי אחריות וסמכות.

לבנות ממדדי הצלחה ובקרה

נאתגר את החשיבה הקיימת ברמת ההנהלה ונשאל הכיצד בונים מדדי הצלחה ובקרה טובים ויעילים יותר? הכיצד הארגון יוצר סביבת עבודה רגועה יותר ויודע למנוע ולטפל במשברים וקונפליקטים בינאישיים בארגון. נניע יחד במסגרת סמינר החשיבה והעצמה הניהולית והעסקית גם אצלך. נשקיע בארגון ושיפור תהליכים של הגדלת המוטיבציה והעצמה אישית ומקצועית.

מדוע הסמינר לחשיבה והעצמה ניהולית ועסקית עשוי להביא גם לך תועלת!

לא יהיו בנינו אי הסכמות על הצורך לשמור תמיד ואף לשפר את היכולת התחרותית של הארגון שאתה עומד בראשו. האחריות להמשך ההצלחה העסקית תלויה בך. לכן כולנו מבינים עד כמה חשוב מקומו של "ההון הניהולי והמקצועי" בהצלחתך. החתירה אל עבר צמיחה עסקית תוך שמירה על יכולת התחרות של החברה או התאגיד תוך עמידה ביעדי צמיחה ורווחיות תמיד מחייבת העסקת כוח אדם ניהולי ומקצועי איכותי ומעולה. פעמים זה לא מספיק. כמנכ"ל או כבעלים עליך לוודא כי יוסרו חסמים היוצרים מאבקי כוח ובזבוז אנרגיה מיותר הנובע ממלחמות אגו בתוך הארגון.

תרבות ארגונית המונעת מאבקי כוח

יחסי עבודה ותרבות עסקית קלוקלת מונעת לא פעם מארגונים למצות את מלוא הפוטנציאל שבהם. לא ניתן לבנות מערכות סינרגטיות בארגונים שנמצאים במאבקים פנימיים קשים על מעמד? מיקום בהיררכיה? ושליטה ואי שיתוף בידע. זאת ועוד פעמים אי הבהירות נובעת מהגדרות לא מספיק מדויקות של אי בהירות וטשטוש בהגדרת התפקיד? במיקוד תחומי האחריות והסמכות? ובמחסור של מערכות תמיכה, כמו למשל, פורומים, הדרכות, פגישות  משוב וכיו"ב.

להבין תובנות - להוביל לשינוי

פעמים רבות, בחברות וארגונים שעברו איתנו את "סמינר החשיבה והעצמה הניהולית והעסקית" ברמת ההנהלה מצליחים ליישם את התובנות ואת ההמלצות לשיפור מבלי להזדקק בעלויות יקרות של תהליכי ייעוץ ארגוני ארוכים שפעמים מתמוססים עקב אי יכולת הארגון להקדיש מספיק אנרגיות ליישום בשטח. אנו מאמינים כי העולם העסקי מסוגל פעמים להתמודד עם שינוי בעצמו. לכן יצרנו תהליכים ממוקדים היכולים להיות מיושמים ברמת החברה הבינונית ואו הקטנה? להיות מיושמים בחברה המשפחתית, כך שהם יביאו בעצמם לשיפור. אנו כיועצים ארגוניים מיומנים, יכולים לתמוך וללוות מהצד בסיוע לתהליכים.

מה החזון המוביל אותנו

הערכים המשקפים את המתווה הארגוני של העשייה מיוצגים ומשקפים אותנו במשפט "Effective, Smart & Simple" אנו מקדשים את הפשטות ושואפים למקסם את התוצאות. זאת ועוד, אנו תמיד מאמינים ודוגלים בהובלה מתמדת כדרך חיים, במקום להיות אלה המובלים והנגררים. תכונה זו מבדילה חברות ומנהלים מצטיינים לאחרים. אמצו את הפרו אקטיביות כדרך חיים, ותצליחו הרבה יותר.

לקבלת שעת ייעוץ וסיעור מוחות ללא התחייבות אנא הזן את הפרטים


חדשנות ויצירתיות

כעוסקים בשינוי פרדיגמות בעולמות העסקיים ובכדי ליצור ערך מוסף (Added Value) ויתרון יחסי מתמשך -Sustainable Competitive Advantage בתהליכי הייעוץ הארגוני, הובלת תהליכי שינוי וצמיחה, הדרכה ופיתוח מנהלים, אנו משתמשים בכל הכלים העדכניים ובניסיון רב השנים שצברנו ב- 20 השנים האחרונות. חדשנות, יצירתיות ואופטימיות הן מילות מפתח להצלחה גם בעולמות העסקיים. היכולת לראות בכל קושי ומשבר הזדמנות לשינוי ולצמיחה.

התרומה והערך שלנו בתהליכים?

אחד מהיתרונות המרכזיים שלנו הינו היכולת לעמוד מאחורי האמירה: "היינו במקום שאתם כמנהלים נמצאים בו כעת". חווינו את התחושות והקשיים כמנהלים, כמנכ"ל וכסמנכ"ל שיווק פיתוח עסקי ומכירות, לא כיועצים או כאנשי אקדמיה בלבד. אנו מכירים היטב את תחושות השטח כי עסקנו אישית בניהול ישיר של מערכות מורכבות. כעוסקים בייעוץ ארגוני אנו מאמינים שכל אדם או ארגון הינם יצירת מופת מופלאה אותה עלינו ללמוד ולהכיר כשלב ראשוני מרכזי ועיקרי בכל תהליך.

כל שינוי והעצמה ארגונית – מורכבים מפרטים רבים ועוסקים בעיקר באינטראקציה שבין האנשים והמנהלים השונים בארגון. אנו לא אוהבים לתת עצות. אנו אוהבים להוביל תהליכים ברמת השטח. לא נפסיק לחקור ולהרים כל אבן גם אצלך בארגון בכדי להציג ולאתר את האסטרטגיה הכי נכונה להמשך הצלחתכם העתידית.

הנושאים שבהם נדון במסגרת הסמינר לחשיבה והעצמה ניהולית ועסקית

ככלל אחרי פגישת ההיכרות ואיסוף המידע הראשוני ואישורו של התהליך, ההנהלה והמנכ"ל מציף את הנושאים והתחומים שנעסוק במהלך "סמינר חשיבה והעצמה ניהולית ועסקית" אנו נסכם על התפוקות והתוצרים והיעדים של החברה שאמורים להיות מטופלים במסגרת התהליך. אנו נשאף לבצע במשותף חשיבה ותהליכים מקצועיים ממוקדים שבאים לבצע שיפורים וייעול תהליכים ותפוקות בחברה.

כחלק מרכזי מהסמינר נתמקד בשיפור יכולות ניהול מנהיגות והנעת צוותים של המשתתפים. נעסוק בעצמה אישית ומקצועית תוך כדי תהליכי למידה והתנסות בעבודת צוות בחלוקה לקבוצות קטנות שיקבלו משימות לחשיבה ולביצוע מתוך עולם התוכן הקיים. לאורך כל התהליכים המנכ"ל ואו הבעלים לוקחים חלק ישיר ומשמעותי בתהליכים.

לקבלת שעת ייעוץ וסיעור מוחות ללא התחייבות אנא הזן את הפרטים


הערך והתועלות שלך כמנכ"ל וכבעלים להניע שינוי  מהשתתפות בסמינר חשיבה והעצמה ניהולית ועסקית

בניתוח פעילויות מהעבר מתגלה כי ה- ROI בעבור בינונית ואו חברה משפחתית הינו גבוה מאוד – מדובר בתהליך איכותי ממוקד ולא יקר לכל ארגון בהשוואה לתועלות, לתוצרים ולתפוקות ברמת המשתתפים וכפועל יוצא ברמת החברה עובדיה ומנהליה. אנו מביאים לשיפור חד, ביכולות העצמה אישית של המשתתפים בסמינר. מביאים לחיזוק ושיפור החיבור הבינאישי בין המשתתפים, תוך אימוץ פורמט תקשורת איכותי פתוח וקשוב נטול  מאבקי כוח. זאת ועוד, חוכמת ההמונים גם כאן מביאה להרבה מאד ערך.

מאתרים חסמים. מאתרים "חוליות חלשות"

הסמינר במהותו בא לאתר ולבצע תוכנית שיפור לכל אותן "חוליות חלשות" וחסמים שאותרו במהלך הפעילות המשותפת. בטוח כי נצא יחד עם רעיונות ותובנות לשיפור מערכי הניהול והמבנה הארגוני? הצעות לשיפור בתהליכי העבודה? הגדרות תפקיד וניתוח משימות משופר משמעותית מהקיים. זאת ועוד, נתמקד להביא לשיפור מערכי השירות ללקוחות. בסיומו של הסמינר נבין כולנו עד כמה חשוב למנוע מצב שבו לא מתקיימת תקשורת פתוחה ואפקטיבית בתוך הארגון. אנו מעניקים למשתתפים הן בתוך התהליך והן תמיכה בסיומו מפגש תמיכה ומנטורינג אישי של שעה בפורמט "אחד על אחד"

מהו היתרון לתהליך קצר וממוקד?

פעמים תהליכים ממוקדים קצרים ומבוצעים נכון עשויים להביא לערך רב במינימום השקעה ומשאבים. מתברר לא פעם כי תהליכים קצרים וממוקדים. "מבזבזים" הרבה פחות תשומות וזמן מהמשתתפים ומהארגון ומעניקים תועלות ותפוקות מאד משמעותיות. על פי ניסיון העבר מתברר כי חברות מנכ"לים והנהלות קיבלו "תאבון" מהסמינר לחשיבה והעצמה ניהולית ועסקית והם החליטו כי התהליך והחיבור המשותף יכול וחייב לשמש בסיס לבניית תוכנית ליווי הדרכה והעצמה שנתית. תוכנית שאמורה לייצר המשכיות ותמנע מצב של חזרה לאותם הרגלים ואזורי נוחות. בסופו של עניין יקבל הארגון סיכום הכולל תמצית מנהלים והמלצות ליישום.

קבלו סיעור מוחות במתנה

רוצים לקבל מתווה מלא של התהליך? מבקשים לקבל הערכה של עלויות? פנו ישירות למשה גרימברג: 0544814332 או ישירות למייל: abc@nihul4u.co.il .

לקבלת שעת ייעוץ וסיעור מוחות ללא התחייבות אנא הזן את הפרטים


בנוסף, מבקש לידע אותכם כי היה ותרצו תוכלו לקבל ללא כל עלות ומחויבות "מפגש סיעור מוחות" במתנה באחד מהנושאים הבאים: האסטרטגיה והמיתוג יוצרים צמיחה. או בנושא "בוטוקס ומתיחת פנים פחות מתאימים למותגים" או היה והנושא הזה דווקא מעניין אותך יותר בנושא  "עדכון אסטרטגיה עסקית ואסטרטגיה שיווקית"

מי לוקח אחריות על התהליכים

משה גרימברג, עוסק מזה 30 שנה בתחומים השונים של ניהול שיווק מכירות ופיתוח עסקי. ב-15 השנים האחרונות כמנכ"ל ומייסד של Advanced Business Consulting חברת ייעוץ אירגוני המסייעת למנהלים בכל הדרגות, לארגונים גדולים ובינוניים, לאנשי עסקים ולבעלי מקצועות חופשיים, לממש את חזונם ומטרותיהם באמצעות יעוץ ארגוני, ייעוץ אסטרטגי, והובלת תהליכי שינוי וצמיחה. הערכים המשקפים את המתווה הארגוני של העשייה שלנו כיועצים ארגוניים מיוצגים ומשקפים אותנו במשפט הבא: "Effective, Smart & Simple" אנו מקדשים את הפשטות ושואפים למקסם את התוצאות.

 

לקבלת שעת ייעוץ וסיעור מוחות ללא התחייבות אנא הזן את הפרטים