"כמנהלים עלינו להשתמש בשני חלקי המוח"… 

כמנהלים עליכם להבין הכיצד שחקנים בתאטרון, מודעים כי עליהם לגרום לצופים להשתמש בשני חלקי המוח. בצד של ההיגיון ובצד של הרגש והתחושות. הגיון אינו מספיק, יש צורך גם ברגשות. זה נכון [...]