כחברת ייעוץ מובילה, Advanced Business Consulting מסייעת למנהלים בכל הדרגות, לארגונים גדולים ובינוניים, לאנשי עסקים ולבעלי מקצועות חופשיים, לממש את חזונם ומטרותיהם באמצעות יעוץ ארגוני, ייעוץ אסטרטגי, ניהול שינויים וצמיחה באמצעות ליווי הדרכה ופיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות. יחד אנו מצליחים לגרום לשיפור בתוצאות העסקיות.

אנו מתמקדים בתהליכי השינוי האירגוני בהיבטים של שינוי פרדיגמות אישיות וארגוניות מגבילות, כדרך לצמיחה ויצירת שינוי. בתהליכי הייעוץ הארגוני אנו יוצרים פרדיגמות והרגלי עבודה חדשים, אפקטיביים ויעילים הרבה יותר. אנו פועלים  להקניית מיומנויות ניהול מתקדמות, דרכים לשיפור צמיחה עסקית ואישית. כמו כן, משפרים הרגלי עבודה ושואפים להגיע לניהול משאבים אפקטיבי. כל אלה נוטלים חלק במערך כולל של בניית תהליכים המביאים לשיפורים מרכזיים בתוצאות שמנהלים וארגונים מגיעים אליהן.

מהניסיון שנצבר בעולם ומניתוח האירועים והצלחות שלנו בעבר, למדנו לזהות כי מנהלים וארגונים טובים המתחילים אתנו בתהליך, מגיעים למימוש מלוא הפוטנציאל שלהם והופכים להיות מנהלים וארגונים ממוקדים, חכמים, אפקטיביים ויעילים הרבה יותר. אנו מניעים מנהלים וארגונים לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם.