Project Description

ציטוט: "אין מילים שיוכלו לתאר את השינוי הרב שקמה נהנית היום ממנו לאחר כמעט שנה וחצי של ליווי שלך, שלי, ושל הפעילויות במפעל. בדרכך המיוחדת, ידעת והשכלת לקרוא את הארגון, התהליכים, האנשים, ואת אופן קבלת ההחלטות. הצלחנו לחדד את יחסי הגומלין בין המנהלים, מיצוי היתרונות של האנשים, והשאת הפעילויות. ציידת אותי בכלים לחיים שאינם מושגים בבתי ספר וגם לא בסדנאות. למדתי ממך המון ובטוח שאוכל ללמוד עוד רבות. אין הדבר אומר שלא נהיה בקשר. נוצרו ביננו יחסי אמון וחברות שהרבה מעל ההתקשרות הזאת".

פרופיל הלקוח: טחנת קמח עצמאית בבעלות קיבוץ שער העמקים. פועלת ומובילה את שוק יצור קמח איכותי בשקים ובשקיות של 1 ק"ג בלבד ולא בתפזורת שלא במסגרת 3 קבוצות הקמח המובילות בארץ. מחזור של כ- 50 מיליון ₪ בשנה. מתמקדים במכירות למגזר הערבי ולסיטונאים בינוניים. מנכ"ל חבר קיבוץ עם שאיפה להיכנס לשווקים חדשים ובעיקר לתחום המכירה של קמח בתפזורת

האתגר ומטרת הפרויקט: הדרכה העצמה וליווי המנכ"ל וההנהלה בתהליכי למידה ושיפור מיומנויות ניהול מכירות ושיווק. בניית אסטרטגיה ומיתוג לטחנת הקמח ולמוצריה. מציאת מימון לכניסה לשוק של הקמח בתפזורת. גיוס ומכירה ללקוחות בינוניים וגדולים ובעיקר כניסה לרשתות שיווק.

אפיון צרכים ומתודולוגיה: בשלב הראשוני התמקדנו בלימוד הדרכה והעצמה של המנכ"ל ועובדיו. בוצע אבחון ארגוני למנהלים זוטרים ועובדים בקו היצור. נעשתה עבודה מול ההנהלה בקיבוץ. בוצע תהליך של איתור חסמים והוצגה תוכנית חדירה לשווקים חדשים.

תוצאות תוצרים והצלחות: מיתוג מוצלח של השקיות קמח של ה- 1 ק"ג. גיוס לקוחות גדולים ומכירת קמח בתפזורת למאפיה מרחבית. כניסה לרשתות שיווק גדולות והגדלה ושיפור מערך המכירות הקיים. תהליך גיוס ההון לרכישת משאית תפזורת – התעכב לאור השחיקה ברווחיות.

ליווי מנכ"ל והנהלה של חברה קיבוצית ליצור ושיווק קמח

לקבלת שעת ייעוץ וסיעור מוחות ללא התחייבות אנא הזן את הפרטים