Project Description

ציטוט: "כמנהלים כמעט קיבלנו החלטות שגויות לגבי מנהל מפעל הקולטים. לפעמים עלינו לקחת גורם מקצועי אשר נקי מדעות קדומות בכדי למנוע מצב שבו אנו "שופכים את התינוק עם המים". משה, עשית עבודה מדהימה, ברגישות גדולה ועל כך מגיעה לך הערכה גדולה".

פרופיל הלקוח: חברה תעשייתית קיבוצית וותיקה הפועלת ומובילה את שוק מערכות לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש בארץ. בעלת 2 מפעלים, הראשון מפעל הדודים והשני מפעל הקולטים הסולריים. חברה הפועלת בשוק המקומי ומתמקדת גם במכירות לשוק הבינלאומי ביותר מ- 40 מדינות.

האתגר ומטרת הפרויקט: פתרון בעיה ניהולית במפעל הקולטים. בחינה של מצב קיים והצגת חלופות לתיקון מערכי הניהול והשליטה של מנהל האתר. בחינה קצרת מועד של מיומנויות המנהלים באתר לעמוד ביעדי היצור והניהול השוטף של כוח האדם.

אפיון צרכים ומתודולוגיה: בוצע אבחון ארגוני למנהלים זוטרים ועובדים בקו היצור. פגישות עבודה עם סמנכ"ל החברה – מנהל הנדסה וסמנכ"ל משאבי אנוש. איסוף מידע על פעילויות שבוצעו במפעל בשנים האחרונות היכולות להסביר את הקשיים. בוצע תהליך ממוקד וארוך של עבודה "באחד על אחד" עם מנהל המפעל. אותרו הבעיות המרכזיות ונתנו להן פתרונות.

לחברה למנהליה ולעובדים הבכירים. אופיינו תהליכי העבודה הקיימים ואותרו "החוליות החלשות". בוצע איסוף מידע מהגורמים הרלוונטיים הן בסניפים אל מול המנהלים והעובדים והן מול יחידות המטה. נבחנו תהליכי העבודה ודרך קבלת ההחלטות לרוחב הארגון ביצענו סריקה של נהלי התפעול התקשורת והמידע הניהולי במפעל הקולטים ובמפעל האם.

תוצאות תוצרים והצלחות: תוקנו הנושאים שהיוו את מרכז הבעיה במפעל. הוצגו דרכים יעילות יותר למנהל המפעל שאותם אימץ בעבודתו השוטפת. נקבעו תהליכי עבודה משופרים שנתנו אחריות וסמכות גדולה יותר למנהלים הזוטרים. שופרו תהליכי התקשורת והדיווח במפעל. התוצאה המרכזית שמנהל המפעל זכה לקידום והתמנה למנהל ההנדסה בחברה.

לקבלת שעת ייעוץ וסיעור מוחות ללא התחייבות אנא הזן את הפרטים


 

חברה בתחום האנרגיה הסולרית וחימום מים - הזדמנות שניה למנהל צעיר ומוכשר