Project Description

ציטוט: "היה לאורך השנים שעבדנו מול משה גרימברג, מצבים שבהם ראיתי עד כמה הוא נחוש להיצמד לאמת המקצועית שלו. הצליח לא להיות מושפע ממערכות לחצים פנימיות וחיצוניות בהנהלת הארגון. במסגרת תהליכי הייעוץ הארגוני והובלת תהליכי השינוי המבני הציג משה מספר חלופות להנהלה וליו"ר. אהבתי את יכולתו להתמקד בדברים הגדולים ולהיות עבורנו פרטנר לחשיבה ולהתלבטויות ברמה הניהולית הכי אינטימית".

פרופיל הלקוח: חברה תעשייתית וותיקה הפועלת בתוך תאגיד ענק. פלח שוק של 8% בשווק המטרה הישן והתחרותי. 30% פלח שוק, בתחום הגז לתעשייה. 70-100 עובדים. למעלה מ- 300 מיליון ₪ מחזור שנתי. מתמודדת בשוק תחרותי. מתקשה לבצע שינויים בגלל מגבלות רגולטוריות בשוק הביתי.

פירוט השלבים

האתגר ומטרת הפרויקט: המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון ביקשו להוביל תהליך של יעוץ ארגוני והובלת תהליכי שינוי וצמיחה. כחלק מהערכות החברה לאתגרים של הגז הטבעי, בשלב הראשון. בשלב השני, פנו מהחברה לבחון מהו המבנה הארגוני המועדף לאתגרי השוק תוך הקטנת מוטת השליטה של המנכ"ל. בשלב השני הייתי צריך לבנות מערך המלצות לגבי הדרך הנכונה לאיתור מועמד מתוך החברה להיות המנכ"ל הבא. מנכ"ל שעשוי בו הזמן  להחליף את המנכ"ל הוותיק שאחרי 14 שנים, עבר לתפקיד בכיר אחר בתאגיד.

אפיון צרכים ומתודולוגיה: בשלב הראשון בוצע אפיון מצב קיים באמצעות ראיונות עומק עם מגוון עובדים בכירים וותיקים וחדשים. בוצעו שיחות וראיונות בפורמט "אחד על אחד" עם סמנכ"ל, יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל ומנהלים ועובדים בכירים. שלב ב' הובלנו תהליך מובנה וארוך טווח בו בוצעו הגדרות תפקיד וניתוח עיסוקים לכלל המנהלים והעובדים הבכירים בחברה.

שלב ג' תהליכי הליווי והעצמה לעובדים ולמנהלים. בשנה השנייה והשלישית, התמקדנו בניית מבנה ארגוני חדש לחברה. חלוקה לשתי חטיבות, החטיבה הביתית וחטיבת התעשייה. כל אחת כיחידות רווח עצמאיות. שלב ד התבסס בהמלצה ובאיתור המועמד מתוך החברה שהומלץ על ידי, להיות זה שיכנס לנעליו של המנכ"ל הוותיק. בוצע בהצלחה תהליך מסודר ומבוקר של העברת "מקל ניהולי".

תוצאות תוצרים והצלחות: החברה עברה את תהליכי השינוי בהצלחה. בוצע תהליכי טיוב וגיוס כוח ניהולי מקצועי חדש לחברה. תהליך החלפת המנכ"ל בוצע בהצלחה. החברה המשיכה לגדול על חשבון המתחרים בתחום התעשייה וההסבה לגז טבעי. היא גם נכנסה לתחומי יצור אנרגיה במסגרת תחנות כוח קטנות ובינוניות. החברה גדלה במהלך השנים והרחיבה את תחומי הליבה העסקית שלה. נכנסה לתחומי הגז הטבעי תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים בתעשייה בתחומי האנרגיה והגז האוטומטיבי.

לקבלת שעת ייעוץ וסיעור מוחות ללא התחייבות אנא הזן את הפרטים


חברת אנרגיה וגז – התאמת המבנה הארגוני לאתגרי הגז הטבעי