ישנם תהליכים מרכזיים בתחום הייעוץ הארגוני המהווים את היסוד להבנת הדינמיקה הארגונית וליישום של עקרונות הניהול במציאות העסקית. אחד מהתהליכים המרכזיים הוא התהליך של אבחון וניתוח, המהווה את השלב הראשון בתהליך הייעוץ. במהלך תהליך זה מתבצעת איסוף נתונים, ניתוחם והערכתם על מנת לזהות את הבעיות והאתגרים העיקריים בארגון. לאחר מכן, מתקיים תהליך של תכנון ופיתוח פתרונות, שבו מתכננים ומפתחים אסטרטגיות ופתרונות לטיפול באתגרים שזוהו בשלב הקודם. ייעוץ ארגוני – תהליכים מרכזיים ומושגי היסוד כולל גם תהליך נוסף חשוב שהוא היישום והבקרה. תהליך בו מוטמעים הפתרונות המצויים ונמדדת היעילות שלהם בפועל. באמצעות תהליכים אלו, מתאפשרת לארגון להשיג יעילות ויישום יעיל של מושגי היסוד בתחום הניהול והייעוץ הארגוני.

הגדרה מרכזית ומילון מושגים קצר

בעולם התחרותי המודרני, ייעוץ ארגוני מתייחס לתהליכים ולפעולות שבהן מומחים חיצוניים מסייעים לארגונים ולעסקים לשפר את ביצועיהם ולהגיב למשברים ולתחרות המביאה לאתגרים העסקיים לא פשוטים. המושג הרחב של תחום הייעוץ ארגוני, מתבצע באמצעות יועץ ארגוני, תמיד יתמקד בפתרון בעיות ניהוליות ועסקיות. פעמים יכלול ייעוץ אסטרטגי, פיתוח ארגוני, ובניית תהליכים יעילים יותר. ייעוץ ארגוני תמיד יכלול הדרכה והתאמה של מערכות ניהול, תהליכי עבודה, ופתרון לאתגרים עסקיים וניהוליים שפוגעים בביצועים העסקיים. במסגרת התהליכים הללו, מתבצעת ניתוח מעמיק של מבנה הארגון, איתור החוליות החלשות והצגת פתרונות ישימים לשיפור הביצועים. בעזרת ייעוץ ארגוני, הארגונים העסקיים בכל גודל או בכל תחום מקבלים כלים להתמודדות עם שינויים, התאמה לסביבה תחרותית, ושיפור ביצועים על מנת להצליח ולצמוח בעולם העסקי התחרותי כיום.

להלן מילון מושגים קצר למונחים מרכזיים בייעוץ ארגוני:

 • מהו תהליך מקצועי של ייעוץ ארגוני: התהליך שבו מומחים חיצוניים מסייעים לארגונים לשפר את ביצועיהם ולהתמודד עם אתגרים עסקיים וארגוניים.
 • מהו מיפוי מצב קיים אבחון וניתוח שוק ומתחרים: תהליך הכולל איסוף וניתוח נתונים פנים ארגוניים ונתונים לגבי השוק והמתחרים על מנת לזהות את בעיות הארגון ולפתור אותן.
 • הצגת פתרונות ותכנון ופיתוח תהליכי שינוי לשיפור המצב הקיים: שלב בו מתכננים ומפתחים אסטרטגיות ופתרונות לטיפול באתגרים שהתגלו.
 • הטמעה יישום ובקרה: תהליך שבו מוטמעים הפתרונות ומתבצעת בקרה לבדיקת יעילותם והתאמתם למטרות הארגון.
 • ניהול סיכונים בתהליכי הייעוץ הארגוני: פעולות ושיטות לזיהוי, ניתוח, וניהול של סיכונים עסקיים וארגוניים בתהליכי הייעוץ הארגוני וניהול השינוי.
 • יישום מערכות ניהול ובקרה: הפעלת מערכות וכלים לניהול תהליכים ומשאבים בארגון לשיפור ביצועים ואפקטיביות.
 • שיפור תהליכי תקשורת ועבודת צוות: פיתוח ויישום שיטות ותהליכים לשיפור עבודת הצוות ותהליכי התקשורת בארגון.
 • טיוב, פיתוח, הדרכה והכשרה של עובדים ומנהלים: בכל תהליך של ייעוץ ארגוני נושא ההון האנושי והניהולי זוכה לחשיבות רבה. פעולות לפיתוח יכולות והתמקצעות הצוות בתחומי מקצוע שונים כחלק מהתרומה של תהליך ייעוץ ארגוני מקצועי ואפקטיבי.

המטרות המרכזיות של ייעוץ ארגוני אפקטיבי

כיועץ ארגוני עתיר ניסיון, יש ביכולתי לציין את המטרות המרכזיות של ייעוץ ארגוני אפקטיבי. רוב המטרות והצרכים מצד הבעלים, ההנהלה או המנכ"ל נובעות מרצון הארגונים להשיג יתרונות תחרותיים ולגדול על חשבון המתחרים. זאת ועוד, להתמודד בצורה יעילה עם האתגרים והתחרות הקשה בסביבת העסקים הרגישה לשינויים בשוק ומול המתחרים. המטרות הללו כוללות יישום שיטות וכלים של ניהול ותפעול המותאמים לצרכי הארגון, שיפור תהליכי העבודה והתפקוד הארגוני, והפעלת שיטות יעילות בניהול הסיכונים והאיומים. בנוסף, ייעוץ ארגוני מכוון להעצמת כוח האדם המקצועי והניהולי בכל הדרגות בארגון.

לשפר יכולות ללמד ולהעצים את היכולות האנושיות בתוך הארגון, כך שתובטח התאמה מיטבית של המשאבים האנושיים למטרותיו של הארגון. יישום שיטות אלו מביא לשיפור משמעותי בביצועי הארגון. יביא לחיזוק היכולת של הארגון מנהליו ועובדיו להתמודד עם שינויים ומשברים עסקיים. להתמודד טוב יותר עם אתגרים עתידיים, תוך הקטנת הסיכונים העסקיים והארגוניים. בסופו של דבר, ייעוץ ארגוני אפקטיבי מסייע לארגונים להשיג יתרונות תחרותיים על מנת לצמוח ולהתקדם בעולם העסקי הדינמי והמשתנה.

ההיסטוריה של תחום ההתפתחות של הייעוץ הארגוני

בוא ונכיר ברמת התהליכים המרכזיים את ההיסטוריה של תחום הייעוץ הארגוני בעולם העסקי והניהולי. תחום הייעוץ הארגוני התפתח והתגבש במשך העשורים האחרונים כתגובה לצורך בארגונים להתמודד עם סביבה עסקית משתנה ודרישות ניהול משתנות. היסטורית, תחום זה נבנה על בסיס של תאוריות ניהול, פסיכולוגיה ארגונית, ומחקרים בתחום הפרקטיקה הארגונית. בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, תחום הייעוץ הארגוני התפתח בתוך החברות הגדולות והמובילות, עם התפשטות תרבות הייעוץ בארגונים. בשנות ה-70, התחילו להתפתח חברות ייעוץ עצמאיות שהתמחו בהצעת שירותי ייעוץ ארגוני לחברות רבות בעלות גודל שונה.

ייעוץ ארגוני בשנות ה- 90 של המאה ה- 20

בשנות ה-80 וה-90, עם התפשטות הגלובליזציה והשינויים הטכנולוגיים, תחום הייעוץ הארגוני התרחב וגדל משמעותית. קמו וצמחו חברות ייעוץ גדולות ברמה המקומית וכן ברמה העולמית. חשיבות הייעוץ הארגוני גברה במהלך הצמיחה המואצת בעולם העסקים והפיכתו של העולם לשוק אחד גדול המשפיע על כולם. בשנות ה-2000 וה-2010, עם התפתחות הטכנולוגיה והאינטרנט, התפתחו גם כלים ופלטפורמות לייעוץ ארגוני מקוון, כמו גם יישומי ניתוח נתונים מתקדמים לצורך אבחון וניתוח עמוק של נתונים ארגוניים. הייעוץ הארגוני הוא תחום דינמי שתמיד משתנה ומתפתח עם התהליכים העסקיים והמשברים העולמיים. תורמיו מחפשים תמיד להביא לחברות וארגונים מענה ופתרונות מתקדמים לאתגרים שלהם, באמצעות שילוב של ידע, ניסיון, וכלים מתקדמים.

לקבלת שעת ייעוץ וסיעור מוחות ללא התחייבות אנא הזן את הפרטים


ייעוץ ארגוני בעשור השלישי של המאה ה- 21

רציתי לציין בפניך כי בעשור השלישי של המאה ה-21, כמה מהמגמות המרכזיות בתחום הייעוץ הארגוני כוללות:

 1. דיגיטליזציה ואימוץ טכנולוגיות עדכניות: השימוש בטכנולוגיה ובפלטפורמות דיגיטליות עובר דרך שינוי גדול. כיום, ישנם כלים ופלטפורמות דיגיטליות שמאפשרים ייעוץ ארגוני מרחוק, ניתוח מתקדם של נתונים, והדגמה וניתוח של תהליכים ארגוניים.
 2. אינטגרציה של תחומי ייעוץ שונים ומגוונים: התחום נפרס ונתפשט כך שהייעוץ הארגוני אינו נעשה רק על ידי חברות ייעוץ מיוחדות, אלא משלב בתוכו ידע ופיתוח מתוך תחומים שונים כמו טכנולוגיה, פסיכולוגיה, ניהול ועוד.
 3. אינטליגנציה מלאכותית ולמידה עמוקה: השימוש בטכנולוגיות חדישות כגון אינטליגנציה מלאכותית ולמידה עמוקה (Deep Learning) מאפשר לעוסקים בייעוץ ארגוני לסוגיו השונים, לנתח נתונים מורכבים ולהציע פתרונות מותאמים אישית לכל ארגון.
 4. ייעוץ אסטרטגי כחלק מתהליכי שינוי וצמיחה: עם התפתחות השוק הגלובלי והסביבה התחרותית, חשיבות הייעוץ האסטרטגי עולה. ייעוץ אסטרטגי כולל תהליכי תכנון ארגוני ארוכי טווח והתמקדות במטרות עסקיות ובניית יתרונות תחרותיים.
 5. ייעוץ ארגוני לניהול שינוי: עם התפתחות סביבה העסקית הדינמית והמשתנה, חשיבות הייעוץ הארגוני לניהול שינוי גדלה. ייעוץ זה מתמקד בתהליכי שינוי ארגוני ובהכוונת הארגון להתמודדות עם שינויים בצורה יעילה ומובנית.

תחום הייעוץ הארגוני הופך להיות עוד יותר דינמי ומתקדם בעשור השלישי של המאה ה-21. חשיבותו ונחיצותו הופכת נדרשת יותר ויותר בכל סביבת עסקים משברית, משתנה והמאתגרת.

תחומי מעורבותו ועיסוקו של יועץ ארגוני מיומן בתהליכים

תחומי מעורבותו ועיסוקו של יועץ ארגוני מיומן בתהליכי ייעוץ ארגוני ממוקד ואפקטיבי באמצעות יועץ ארגוני מיומן מתעסק במגוון רחב של תחומים ועיסוקים המשיקים לעולמות הניהול. לתחום השיווק, בניה או עדכון אסטרטגיה עסקית ושיפור תהליכים. זאת מעבר לשיפור ופיתוח מיומנויות של עובדים ומנהלים הן במערכי השירות לקוחות והן בתחום המכירות. הנה תחומי מעורבותו ועיסוקו של יועץ ארגוני מיומן בתהליכי הייעוץ הארגוני.

 1. איסוף נתונים וניתוחם לצורך הבנת מבנה הארגון, התהליכים בו, והאתגרים וההזדמנויות שלו.
 2. פיתוח אסטרטגיות ופתרונות לטיפול באתגרים ובעיות שנתגלו בשלב האבחון והניתוח.
 3. יישום והטמעת הפתרונות ובקרתם, כולל הערכת היעילות וההתאמה שלהם למטרות הארגון.
 4. ניהול וניתוח סיכונים עסקיים וארגוניים, כולל פיתוח שיטות וכלים להקטנת רמת הסיכון והטעויות בתהליך הייעוץ הארגוני.
 5. אחריות ישירה על פיתוח והכשרת צוות. פיתוח יכולות וכישורי הצוות בתחומים שונים והכשרה לעבודה יעילה ומשותפת.
 6. בניה ומעורבות בתחום הייעוץ האסטרטגי. תכנון ארגוני ופיתוח אסטרטגיות להצלחה ארגונית על ידי ניתוח שוק, פיתוח תוכניות עסקיות, והובלת שינויים אסטרטגיים.
 7. אחריות ישרה של היועץ הארגוני בכל מה שקשור לניהול והובלת שינויים ארגוניים מבניים ותרבותיים, כולל התמודדות עם התנגדויות והטמעת תהליכי שינוי בארגון.
 8. יישום מערכות ניהול עדכניות וחדשניות המביאים לניהול תהליכים ומשאבים בארגון לשיפור ביצועים ואפקטיביות.
 9. מנטורינג וייעוץ להנהלה ולמנכ"ל. ייעוץ אישי וקבוצתי למנהיגים ולצוותי ניהול, כולל פיתוח מנהיגות ויכולות ניהוליות.
 10. דעו כי יועץ ארגוני מיומן משתלב במגוון רחב של תהליכים ותחומים בתוך הארגון, ומסייע בשיפור ובהתפתחותו הארגונית בצורה מתמדת ויעילה.

הערך והתועלות של תחום הייעוץ הארגוני

תחום הייעוץ הארגוני כיום כמו גם בעבר, מספק ערך רב לחברות, הנהלות ועסקים במספר צורות ותחומים. את המרכזיים נציין ברמת הכותרות.

 • ייעוץ ארגוני מסייע לחברות לנהל ולשפר את ביצועיהן באמצעות זיהוי נקודות חולשה, הצעת פתרונות מתאימים, ויישום שיטות וכלים לשיפור יעילות ואפקטיביות.
 • מתמקד בפיתוח אסטרטגיות ועדכון קיימות. ייעוץ ארגוני תורם לפיתוח אסטרטגיות ארגוניות מבוססות על ניתוח שוק ותחרות, והתאמה למטרות ולרצונות החברה.
 • אחראי על ניהול תהליכי השינוי. ייעוץ ארגוני מסייע לניהול בתהליכי שינוי מבניים ותרבותיים בארגון, ובהפעלת אסטרטגיות שינוי לשיפור הביצועים.
 • דעו כי ייעוץ ארגוני תמיד מתמקד מסייע בפיתוח והכשרת צוות לשיפור היכולת הארגונית ולשיפור הביצועים.
 • תהליכי ייעוץ ארגוני אפקטיביים וממוקדי מטרה מסייעים בניהול והפחתת סיכונים עסקיים וארגוניים בארגון, ובתהליכי תכנון וניהול הסיכונים בצורה מתוקנת ומתודית. הוא גם מסייע לניהול בתהליכי החלטה בעסק, ובזיהוי האפשרויות המיטביות ובבחינת תוצאות צפויות.

לסיכום ובצורה כללית, תחום הייעוץ הארגוני מסייע לחברות להתמודד עם אתגרים, לפתח אסטרטגיות ולשפר את ביצועיהן. ייעוץ ארגוני מספק מבצעים וכלים מקצועיים שיכולים להוביל לשיפור משמעותי ביצועים ובתוצאות של העסק.

לקבלת שעת ייעוץ וסיעור מוחות ללא התחייבות אנא הזן את הפרטים


אתיקה ואמון בתהליכי הייעוץ הארגוני

תקשורת פתוחה, אמון ואתיקה הם עמודי בסיס בלתי נפרדים בתהליכי הייעוץ הארגוני. כל תהליך הייעוץ הארגוני דורש יכולת מקצועית, אבל גם רגישות והתנהגות אתית ומקצועית מול בעלים, הנהלות מנכ"ל ועובדים. זאת בכדי ליצור סביבת עבודה לשינוי המחברת את כולם לתהליך. אין היועץ הארגוני הופך לקבלן מבצע המנותק מכלל מקבלי ההחלטות? דעו כי כאשר עוברים באופן אחראי ואינטגרטיבי את תהליכי הייעוץ הארגוני, התוצאות נראות לעיתים קרובות הרבה יותר מוצלחות והתהליך מתבצע בצורה אפקטיבית יותר.

היבטים המרכזיים של אתיקה ואמון בתהליכי הייעוץ הארגוני:

 • תקשורת פתוחה, אמון ופיקוח דיסקרטי על תהליכים אישיים במידת הצורך. המשימה לפעול על פי הצרכים והאינטרסים של הלקוח שהוצגו וסוכמו בהתחלת התהליך.
 • על היועץ הארגוני בתהליכים לשמור על נהלים תקנות וחוקים. לתת דוגמה אישית ולתחזק ערכים וקוד התנהגות ראוי.
 • יצירת סינרגיה ושקיפות בכל תהליך ארגוני מול הלקוח. מול ההנהלה המנהלים והעובדים.
 • היועץ הארגוני תמיד חייב לפעול באינטרסים הארגוניים של הלקוח, ולא רק להתמקד בתועלות האישיות שלו.
 • התחשבות לאורך כל התהליך ברגשות ובצרכי הלקוח, ובשאר המשתתפים בתהליך.

דעו כי כל תהליך הייעוץ הארגוני דורש עבודה אישית ומקצועית, אך גם רגישות ואתיקה בהתנהגותו. כשהיועץ מפעיל באופן אחראי ואינטגרטיבי, התהליך מתבצע באופן שקוף, יעיל ומביא לתוצאות חיוביות ומרוממות. השתדלו להימנע מגיוס חברת ייעוץ ארגוני או יועצים ארגוניים שאין הם מביאים לתהליכים ניסיון ניהולי מוכח מעבר לניסיון הייעוצי. חפשו לגייס לתהליך כאלה שלא מסתפקים במתן עצות בלבד. חפשו יועצים ארגוניים שלוקחים אחריות על היישום וההטמעה כולל בקרה ותהליכי תיקון בתהליכים.

למי עשוי להתאים ייעוץ ארגוני?

ייעוץ ארגוני עשוי להתאים למגוון רחב של ארגונים, עסקים, וארגונים ללא כוונת רווח. הנה כמה דוגמאות למי תהליכי ייעוץ ארגוני עשוי להתאים:

 1. חברות ועסקים בכל גודלם ותחומיהם: מיזמים קטנים, סטארטאפים, עסקים בינוניים, חברות משפחתיות כמו גם חברות גלובליות יכולים להרוויח משירותי ייעוץ ארגוני לשיפור ביצועיהם, פיתוח אסטרטגיות, וניהול שינוי.
 2. מנהלים ומנהלות: מנהלים ומנהלות בכל רמות ההיררכיה בארגון יכולים להשתמש בייעוץ ארגוני כדי לפתח את מיומנויותיהם הניהוליות, להתמודד עם אתגרים ועיוותים, ולקבל תמיכה בקריירה ובפיתוח אישי.
 3. עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח: עמותות, קרנות, וארגונים ללא כוונת רווח יכולים להשתמש בייעוץ ארגוני כדי לשפר את פעילותיהם, לפתח אסטרטגיות תפעוליות, ולשפר את השירותים שהם מספקים לקהל היעד.
 4. צוותים וקבוצות עבודה: צוותים וקבוצות עבודה בתוך ארגונים יכולים להשתמש בייעוץ ארגוני כדי לשפר את יכולות התפקוד שלהם, לפתח את יכולתם לעבוד בצורה משותפת ויציבה, ולהתמודד עם אתגרים וסיכונים.

מפגש חשיבה במתנה

בגלל שייעוץ ארגוני יכול להיות מותאם אישית לצרכי הלקוח, הוא מתאים לכל סוגי הארגונים והעסקים, בין אם הם גדולים או קטנים, בתחומים שונים ובשוק שונה. ייעוץ ארגוני, מביא לתועלות רבות בתחומי המכירות, השיווק והפיתוח העסקי. ייעוץ ארגוני משפר ביצועים של מערכי שירות לקוחות ומוקדים וכן מתמקד באיתור מנועי צמיחה חדשים. למידע נוסף על ימי עיון סדנאות והרצאות מעוררות חשיבה. לקבלת מפגש חשיבה במתנה - תפנו ישירות אלי: למשה גרימברג 03-9032222. או ישיר לנייד 0544-814332. או באמצעות המייל הישיר שלי: abc@nihul4u.co.il

לקבלת שעת ייעוץ וסיעור מוחות ללא התחייבות אנא הזן את הפרטים