בעולם העסקי או התאגידי משברים יכולים למוטט חברות. על פי ההגדרות היבשות משבר –  הוא  מגיע בהפתעה כאשר אף אחד לא ציפה לו ובדרך כלל בשלב הראשון כולם "מאבדים את הכיוון". משבר – משקף אירוע חריג, לא מתוכנן, בעל פוטנציאל השפעה שלילי לשרידות הארגון, על שמו הטוב או על אמינות הארגון ומנהליו בקרב הלקוחות והעובדים. משבר עסקי גדול עלול לפגוע אנושות ואף לסכן את עצם קיומו עד כדי הכחדתו מהשוק.

משברים יוצרים צמיחה

כול  ארגון, מנכ"ל והנהלה, מתמודדים באופן שוטף עם משברים. בדרך כלל, המשברים הם מסוג שלא מעמיד בסכנה את קיומו של הארגון. פעמים המשברים יכולים להיות מכוונים לדמויות מפתח בתאגיד דוגמת מנכ"ל, יו"ר דירקטוריון או התקפות אישיות על מנכ"ל או מנכ"לית שאיבדו את הרגישות בהיבט של שכר ו/או בונוסים? הם מזוהים כמנהלים הדואגים רק לעצמם! בכל אחד מהמשברים קיים פוטנציאל הרסני לפגיעה בדימוי של הארגון ומנהליו הבכירים, אך גם פוטנציאל לשינוי וצמיחה.

הדרכה ופיתוח עובדים – מונעים משברים

טיפול מונע וניהול משברים עסקיים הינו מתודולוגיה מוכרת בקרב חברות ייעוץ ארגוני וכאלה המובילות תהליכי שינוי וצמיחה בעקבות התמודדויות נכונות עם משברים ואתגרים. בתהליכים שלנו בשלב המניעה וזיהוי נקודות חולשה העשויות ליצור את המשבר הגדול הבא טמון 80% מהפתרון. הניהול נכון של משברים באמצעות עבודה תהליכית ושימוש במקצוענים, יכול להוציא חברות ותאגידים במצב הרבה יותר טוב מנקודת כניסתם למשבר שאיים על שרידותם. ניתן לצאת מנצחים ממשברים.

תבנו תוכניות מגירה להתמודדות עם משברים

מהניסיון שצברנו מול חברות הנהלות ותאגידים לאורך השנים ניתן לקבוע כי: הנחת מוצא שמשבר הוא אירוע שלא ניתן לצפות אותו אינה נכונה! מחקרים בעולם מוכיחים כי למעלה מ- 70% מהמשברים העסקיים במדינות המערביות מתחילים מבעיות וחוסר תשומת לב ניהולית שההנהלה והמנכ"ל היו מודעים אליהן – אך במודע התעלמו מהן.

להתמודד עם האטה

ניתן לצפות ולהיערך הרבה יותר נכון למיתון שבאופק? למשברים הנובעים משינויים פרסונליים או ארגוניים? משברים ביטחוניים או מלחמה? איבוד לקוחות למתחרים? דריכה במקום בהיבט של החדשנות והעדכנות הטכנולוגית. מבקש להציע לך מפגש סיעור מוחות במתנה שיוקדש לנושא. עם כל אלה ורבים אחרים אנו כעוסקים בייעוץ ארגוני ומניעים תהליכי הבראה שינוי וצמיחה אומרים כי ניתן היה להתמודד ולמנוע אותם באמצעות מודעות,תכנון, ניהול סיכונים ובקרה נכונים. צור קשר עם משה גרימברג לבחון בפגישה ראשונית האם יש עוד דברים שנכון לעשות?