Project Description

ציטוט: "היה לנו האפשרות להישאר תחת הפורמט המוכר.. נהלי ה- ISO החלטנו כי זה לא נותן מענה מספיק לצרכים שלנו ולכן גייסנו למשימה את משה גרימברג. התהליך היה מורכב וארוך אבל התוצאה היתה חשובה להמשך הצמיחה שלנו כרשת מזון המבקשת להמשיך ולהוביל את השוק התחרותי הזה. בתהליכי קליטה הדרכה וריענון אנו חוזרים לאוגדן נהלים"

פרופיל הלקוח: רשת מזון גדולה בפריסה ארצית של - 1.5 מיליארד ₪ מחזור שנתי. צומחת במהירות ושומרת על בידול עסקי ותפעולי. ממותגת כרשת דיסקאונט בפריסה ארצית . חנויות ענק שמבודלות מהמתחרים. שותפות של בעלים מהמגזר החרדי עם שותף בעל ניסיון רב שנים מהענף הממוקד בתחום הכספי והתפעולי.

האתגר ומטרת הפרויקט: בניית ספר נהלים ובניית מודל הדרכה והעברת ידע לכל אחד מתחומי הליבה התפעוליים ברשת. משהו שונה מהותית מספר הוראות ISO. קופאית ראשית, מנהל סניף, סגן מנהל סניף, קב"ט, מחסנאי ראשי, מנהלי מחלקות ואחרים.

אפיון צרכים ומתודולוגיה: בוצע אבחון ארגוני לחברה למנהליה ולעובדים הבכירים. אופיינו תהליכי העבודה הקיימים ואותרו "החוליות החלשות". בוצע איסוף מידע מהגורמים הרלוונטיים הן בסניפים אל מול המנהלים והעובדים והן מול יחידות המטה. נבחנו תהליכי העבודה ודרך קבלת ההחלטות לרוחב הארגון ביצענו סריקה של נהלי התפעול התקשורת והמידע הניהולי ברשת המזון.

תוצאות תוצרים והצלחות: ספר נהלים המותאם לעולם התוכן של המנהלים הבכירים ומנהלי המחלקות ברשת נכתב ועבר את כל תהליכי האישור והבקרה. הודפס והופץ למנהלים ולעובדים ברשת. אומץ ככלי שהביא את החברה "לשפה תרבות ונהלים" ברורים ופשוטים ליישום. בוצעה הדרכה לפורום מנהלים לאימוץ ושימוש בספר הנהלים בחברה.

אוגדן נהלים תפעולי והדרכה - רשת מזון גדולה בפריסה ארצית של - 1.5 מיליארד ₪ מחזור שנתי

לקבלה מידע נוסף אנא הזן את הפרטים